Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Odchycená zvířata

Zde si můžete nalézt svého pejska

NAKLÁDÁNÍ S ODCHYCENÝMI ZVÍŘATY

Strážníci MP provádí odchyt toulavých zvířat, k této činnosti je vydáno správní rozhodnutí Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj. Odchycená zvířata jsou umístěna do útulků

Odchycení psi jsou umístěni do záchytných kotců v ul. Italská v areálu kynologického cvičiště, kde jsou ponecháni 2 - 3 dny a zjišťuje se jejich případný majitel. Pokud se nepodaří v této době zjistit majitele psa nebo se majitel nepřihlásí, poté se pes umístí do útulku v Lysé n/L.

POSTUP PŘI ZTRÁTĚ PSA

Pokud zjistíte, že Vám utekl pes informujte se na MP zda nebyl odchycen a pokud ano, kam byl pes umístěn, tel. 325517170, 325616880. V případě, že jste informováni o tom, že pes byl odchycen, dostanete zároveň informaci, zda se nachází v záchytném kotci v Milovicích nebo v útulku v Lysé n/L.

Pokud je pes v záchytném kotci v Milovicích můžete si jej po dohodě se strážníky vyzvednou kdykoliv, služba je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně. Pokud je pes v útulku v Lysé nad Labem, vyzvednete si ho po dohodě s pracovníky útulku tel. 325551221, 723342174 

Podle platné obecně závazné vyhlášky města Milovice musí být řádně označen známkou, případně může být označen čipem, oba způsoby jsou možné. V případě, že se Vám zaběhne pes, který je řádně označen je pro strážníky velmi snadné zjistit jeho majitele a psa ihned vrátit, proto nepodceňujte označovaní Vašich psů usnadníme si všichni práci


Přílohy

27.02.2012 OZV 3/2011 k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku regulací pohybu psů a jiných zvířat na veřejném prostranství ( pdf, 132kB ) Zobrazit Stáhnout