Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Nalezené věci

ZTRÁTY A NÁLEZY

Nakládání s nalezenými věcmi a postup občana při ztrátě věci

Nalezené věci může občan odevzdat na Městskou policii v Milovicích, kde s ním bude sepsán zápis o nálezu věci a bude mu vydána kopie tohoto záznamu jako potvrzení o tom, že nalezenou věc odevzdal příslušnému orgánu

Pokud věc nalezne strážník sám zpracuje zápis o nálezu věci

Nalezenou věc strážník zaeviduje v informačním systému MP a tuto věc předá nejbližší pracovní den na oddělení správních agend Městského úřadu Milovice na ZTRÁTY A NÁLEZY, zde bude věc zaevidována a zveřejněna na internetových stránkách města Milovice.

Úložní doba trvá 6 měsíců, do té doby se může oprávněný majitel o věc přihlásit na příslušném oddělení Městského úřadu, kde bude věc oprávněnému majiteli na základě prokázání vlastnictví věci vydána.

Pokud se o věc ve lhůtě 6-ti měsíců nikdo nepřihlásí, stává se věc majetkem Města Milovice. Město věc prodá a výtěžek je příjmem do rozpočtu města.

Pokud se jedná o nalezenou věc, která podléhá rychlé zkáze je možné tuto věc prodat ihned a uložit místo věci hotové peníze, které byly za věc utrženy.

Pokud vzniknou s uskladněním nalezené věci nějaké náklady, nebo náklady spojené s prodejem věci může město tyto náklady po oprávněném majiteli požadovat

KONTAKTY :

ZTRÁZY A NÁLEZY : 325 517 111

MĚSTSKÁ POLICIED : 325 517 170, 325 516 880