Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Krádež dřeva

Začátkem měsíce února se na městskou policii Milovice obrátil zaměstnanec úřadu s oznámením, že patrně dochází k neoprávněnému odebírání dřeva, které je v majetku města Milovice a to neznámou osobou. Městská policie Milovice zde instalovala fotopast a při vyhodnocení fotografií zjistila, že dřevo neoprávněně odebírá jedna a tatáž osoba, u které se podařilo zjistit totožnost. Poté byla věc oznámena na odbor správních agend města Milovice pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

str. 009 Jaroslav Kužel