Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

 

¨Město Milovice zveřejnilo výzvu k obsazení pracovní pozice STRÁŽNÍK MP

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. č. 553/1991 Sb. v platném znění:

 

Občan ČR, bezúhonný, spolehlivý, starší 18 let, zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

 

Výhodou: Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (osvědčení strážníka), zbrojní průkaz sk. „D“, řidičské oprávnění sk. „B“

 

Termín předpokládaného nástupu 1. 5. 2018 

 

Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 13. 4. 2018 do 11.00 včetně v podatelně městského úřadu 

Bližší informace na tel. 325 517 171.

 

Platové podmínky: 8. platová třída dle NVl. č. 341/2017 Sb., příl. č. 2,  zvláštní příplatek § 129 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle NVl. č. 341/2017 Sb., příl. č. 6, IV sk. , osobní příplatek § 131 zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, dměna za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu

 

Další zaměstnanecké výhody: Možnost přidělení bytu, příspěvek na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců, příspěvek na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění, dar u příležitosti vánočních svátků, věrnostní dar,  dar k významnému životnímu jubileu, dar při odchodu do starobního důchodu, příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 80,- Kč

 

 

Platové podmínky:

 

 • 8. platová třída dle NVl. č. 341/2017 Sb., příl. č. 2, 

 • Zvláštní příplatek § 129 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle NVl. č. 341/2017 Sb., příl. č. 6, IV sk. 

 • Osobní příplatek § 131 zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce

 • Odměna za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu

 

Další zaměstnanecké výhody:

 

 • Možnost přidělení bytu

 • Příspěvek na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců

 • Příspěvek na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění

 • Dar u příležitosti vánočních svátků

 • Věrnostní dar

 • Dar k významnému životnímu jubileu

 • Dar při odchodu do starobního důchodu

 • Příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 80,- Kč