Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Vloupání do rodinných domů

Způsob vniknutí i čas byl ve všech případech víceméně totožný. Pachatel či pachatelé za užití násilí vnikli přes okna nebo dveře do objektu, ten prohledali a odcizili tzv. vše, co jim přišlo pod ruku. K tomu docházelo vždy přes den, v podstatě v době, kdy majitelé byli v práci.  Policisté se případy intenzivně zabývají a šetří je jako podezření ze spáchání trestného činu krádež. Jak zabránit vloupání do domu či bytu? Níže uvádíme několik obecných rad. Nejdůležitější však je svůj majetek řádně zabezpečit, tedy uzavřít a uzamknout.

POLICIE RADÍ:

  • Základem jsou kvalitní dveře s bezpečnostním zámkem, vložkou a štítem, které jsou odolné proti rozlomení, odvrtání, prokopnutí a vysazení.
  • Dbejte na řádné uzamykání dveří celého domu.
  • Vhodné jsou i ochranné folie na okna
  • Důkladně zabezpečte také ostatní stavební otvory, jako například sklepní okénka, okénka na toaletách, zadní dveře, apod.
  • Při odchodu z domu, byť jen na krátkou dobu, pečlivě uzavřete všechna okna a uzamkněte dveře
  • Důležitá je i všímavost sousedů. Proto udržujte dobré vztahy a nebuďte lhostejní ke svému okolí. V případě, že uvidíte ve svém okolí podezřelou osobu, ihned kontaktujte L 158.
  • V současné době lze svůj majetek ochránit i různými bezpečnostními systémy, např. kamerový systém, nebo alarm atd.       
  • Přijdete-li domů a naleznete pootevřené dveře, do bytu vůbec nevstupujte a okamžitě přivolejte policii. Zabráníte tak zbytečnému zničení případných stop po pachatelích.