Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ředitel nymburské policie na setkání starostů Mikroregionu Polabí

Ředitel nymburské policie, plk. Mgr. Marek Šmíd, byl v minulých dnech hostem setkání starostů Mikroregionu Polabí v Lysé nad Labem. Na pravidelné schůzce, které se účastní starostové obcí na Nymbursku, hodnotil plukovník Šmíd bezpečnostní situaci v rámci celého okresu. Zúčastněné starosty informoval o aktuálním vývoji kriminality na jednotlivých územích v teritoriu Nymburska za současné období roku 2022.

Plukovník Šmíd hovořil také o personální situaci na Nymbursku, tedy jaký je vývoj z pohledu počtu policistů a jakým způsobem je zajištěn výkon služby v rámci Mikroregionu Polabí, tedy na Nymbursku.02

Jedním z témat vystoupení bylo také přijímání nových zájemců do řad Policie ČR, a s tím ruku v ruce náborové kampaně, které policie realizuje, v souvislosti s oslovením co největšího počtu zájemců o tuto práci. V rámci tohoto tématu vyzval plukovník Šmíd ke spolupráci také starosty, a to např. v rovině možné informovanosti náboru k Policii ČR prostřednictvím zpravodajů měst a obcí.

Představitelům obcí Mikroregionu Polabí ředitel nymburské policie rovněž připomněl, že středočeská policie disponuje unikátním projektem Pol Point, který je nadstandardní službou pro občany v případě oznámení jakékoliv trestné činnosti. Na území nymburska byla tato služba zřízena v Lysé nad Labem a v Sadské a mobilní kontejnerový Pol Point mají občané k dispozici také v Křinci - tyto Pol Pointy jsou umístěny v zázemí Policie ČR a dají se obsluhovat bezkontaktně. Další Pol Point - poloobslužný - byl pak zřízení ve spolupráci se starostou Přerova nad Labem v prostorách místního obecního úřadu, kde mohou občané učinit rovněž jakékoliv oznámení.

V neposlední řadě hovořil plukovník Šmíd také o současné uprchlické krizi, kdy jsou lidé z Ukrajiny nuceni opouštět svou zemi z důvodu válečného konfliktu. V této souvislosti zřídil Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Petry Peckové tři asistenční centra - KACPU (Krajské centrum pomoci Ukrajině), a to v Kutné Hoře, Příbrami a Mladé Boleslavi, kde policisté, jak z cizinecké, tak ale i pořádkové a kriminální, registrují příchozí občany Ukrajiny a vystavují jim patřičné doklady - víza - k pobytu na území naší republiky (na těchto asistenčních centrech vypomáhají policisté ze všech územních odborů v rámci Středočeského kraje, tedy i z Nymburka). V této souvislosti ale také apeloval na možná podvodná jednání spojená s registrací a ubytováním ukrajinských uprchlíků, na která je nutné okamžitě upozornit policisty.

V rámci celého setkání pak jednotliví zástupci obcí informovali zejména o možnostech, jak kapacitních - tedy ubytovacích, tak i pracovních v souvislosti s ukrajinskými občany prchajícími před válečným konfliktem.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
28. března 2022