Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Představujeme vám naše kynology

Kolegové, kteří jsou zde zařazeni, jsou známější pod termínem policejní psovod. Na okrese Nymburk, tuto speciální činnost vykonávají psovodi sídlící v Milovicích. Mají na starosti nejen náš rajón, ale i území Kutné Hory a Mladé Boleslavi. Nejčastější náplní jejich práce je pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách v terénech ale i v objektech. Toto však není jejich jedinou činností. Využití vycvičených psů je zaměřeno i na vyhledávání vystřelených nábojnic či odcizených věcí. Pokud není zrovna potřeba jejich specializace, fungují psovodi se psy jako klasická hlídková služba. V loňském roce byli takto využiti celkem v 823 případech. Nasazení do akcí typu kontrola chatových oblastí se jich týkalo celkem 214 krát. Nemalou měrou se podíleli i na zabezpečení fotbalových či hokejových utkání a taktéž na bezpečnostních opatřeních Votvírák či Let it Roll. 

Pro veřejnost bývá právě psovod a jeho pes jedním z největších lákadel při různých prezentačních akcí Policie ČR, kdy v loňském roce se naši pejsci předvedli celkem na 115 takových ukázkách. Tyto příležitosti kynologové využívají nejen k prezentaci své práce, ale zároveň i k výcviku poslušnosti svých  svěřenců, jejichž dokonalý výcvik je nezbytný k úspěšným zákrokům proti nebezpečným pachatelům, či k vypracovávání pachové stopy na jejich odchodových trasách. Jen v loňském roce byli takto úspěšně použiti ve 37 případech.

Tak jako minulý týden, kdy psovod z milovické základny pprap. Marek Bednář se svým psem Leskem byl povolán do sousedního okresu, kde se pohřešoval pětiletý chlapec. Díky skvělé práci Leska bylo pohřešované dítě během krátké doby vypátráno v lesním porostu a v pořádku předáno rodičům.

 

          psovod                              psovod