Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

POZOR změna dopravního značení v ulici Komenského

Komenského jednosměrkaKomenského Zákaz vjezdu

            V ulici Komenského byla provedena změna dopravního značení. V současné době je ulice Komenského jednosměrná, její průjezd je možný pouze ve směru od ulice Višňová. V opačném směru je vjezd do této ulice zakázán. Vzhledem k této změně můžou řidiči odjíždějící ze všech parkovišť v ulici Komenského odbočit pouze vpravo.

            Celá ulice je řádně označena dopravními značkami, jak na vjezdu je umístěna dopravní značka „Jednosměrný provoz“, tak na všech výjezdech na tuto ulici zen všech parkovišť jsou umístěny dopravní značky „Přikázaný směr jízdy“ a na konci jednosměrného úseku je dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel