Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Policisté zkontrolovali ubytovny

 Za 5 hodin se zkontrolovalo celkem 5 ubytoven na území okresu Nymburk. Díky skvěle odvedené práce policejního psovoda a jeho psa Kosty se podařilo vypátrat cizince, který byl evidován v pátrání a před kontrolou dokladů chtěl utéct do přilehlého lesa. Druhý cizinec, který byl taktéž v pátrání, se kontrole nijak nebránil a kolegy z cizinecké policie byl eskortován na oddělení k provedení potřebných procesních úkonu. Celkem bylo zkontrolováno dalších 250 ubytovaných osob, u kterých nebylo zjištěno žádné porušení pobytového režimu na území ČR.
V obdobných akcích budou policisté nadále pokračovat.

Video z opatření naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://youtu.be/Gf8hCb-7Jt0