Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Policisté zachraňují životy, aneb Běžný den milovických a lyských policistů

Policisté na obvodním oddělení Policie ČR v Milovicích společně se svými kolegy z prvosledové hlídky v Lysé nad Labem denně přijímají veškerá oznámení od občanů (i např. od orgánů veřejné moci), kterých není malé množství. Pomáhají občanům, pátrají po hledaných a pohřešovaných osobách, zajišťují eskorty, vedou trestní a přestupkové řízení aj. Pokud žádné oznámení řešit nemusí, vykonávají na svých územích obchůzkovou a hlídkovou službu, při které se mj. snaží předcházet trestné činnosti a vyhledávají a odhalují protiprávní jednání. Dále na svých útvarech musí zpracovávat přidělené spisové materiály a vyřizovat potřebnou agendu.
Nejinak tomu bylo i jedno únorové úterý.
 Jedna dvoučlenná hlídka obvodního oddělení Milovice spolu s dozorčí službou byly připraveny přijímat a zpracovávat oznámení od občanů, a jedna dvoučlenná prvosledová hlídka z Lysé nad Labem, neustále kroužící zejména na Lysecku a Milovicku, byla připravena se speciální výstrojí a výzbrojí rychle zasáhnout v případě narušení veřejného pořádku.
První skutek si hlídka vyhledala sama, kdy si povšimla dopravního přestupku, který vyřešila na místě příkazovým blokem.
 Před polednem přijímá dozorčí služba oznámení o vloupání do objektu s kovovým odpadem v Lysé nad Labem. Hlídka obvodního oddělení Milovice na místě činu provádí ohledání, za přítomnosti kriminalistického technika vyhledávají stopy a na místo povolávají služebního psa, který jim vypracovává pachovou stopu, kudy se pachatel pravděpodobně pohyboval. Po několikahodinové práci na místě činu spojené s nezbytným šetřením u sousedů, se následně na obvodním oddělení v Milovicích musí vyslechnout poškozený a celá věc důkladně administrativně zadokumentovat.
 Prvosledová hlídka v odpoledních hodinách řeší v Lysé nad Labem celkem dva případy držení omamných látek. Osoby tyto drogy měly pro vlastní potřebu a byly v takovém množství, které zakládalo podezření ze spáchání přestupkového jednání, které policisté vyřídili na místě v příkazním řízení.
 Ve stejnou dobu se zabývá milovická dozorčí služba oznámením o pohřešování osoby. Výslechem oznamovatele a provedením prvotních úkonů zjišťují policisté, že pohřešovaný není bezprostředně ohrožen na životě a zdraví, a tak nebude nutné organizovat pátrací akci.
 Cca v 16:30 hodin je obdrženo oznámení občana, který měl zahlédnout muže s větším množstvím drog. Hlídky prověří udané místo, zaměří se na popis „podezřelého“, avšak bohužel již nikoho udaného popisu na místě ani v okolí nezjistí.
 Vážné oznámení přijímá dozorčí služba z linky 112, na kterou oznamuje muž, že chce skoncovat se svým životem skokem z budovy v Milovicích. Obě hlídky přijíždí na místo jako první. Jako správní profesionálové vyhodnocují situaci. Jedna hlídka zůstává u budovy, druhá hlídka jde nahoru k muži, kde s ním navazuje kontakt a naslouchá jeho problémům. Po trpělivém policejním postupu se daří muži jeho úmysly rozmluvit a již za přítomnosti hasičů a zdravotní záchranné služby je muž odvezen na policejní služebnu do Milovic a následně do psychiatrické léčebny.
 Kolem půlnoci pak policisté kontrolují dodávku se třemi muži, kteří mají v zavazadlovém prostoru železný šrot. Dle jejich vyjádření si mohli železo odvézt se souhlasem majitele z pozemku v Milovicích. Osádka vozidla je řádně zkontrolována a jejich kontrola je uložena do policejních databází. Druhý den se pak zjišťuje, že majitel pozemku žádný souhlas s odvozem železa nikomu nedal. Díky důsledné noční kontrole teď policisté mají veškeré nacionále podezřelých mužů a prokázání jejich protiprávní činnosti budou mít ulehčené.
 Ačkoli za sebou policisté mají již náročnou směnu, určitě nezahálí a během obchůzkové služby zastavují po třetí hodině ranní v Lysé nad Labem osobní automobil, jehož řidič nadýchal více než 1‰ alkoholu. Tomuto řidič bylo následný den sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
 Kromě všech uvedených případů /nutno zmínit, že to jistě nejsou úplně všechny/, přijímá administrativní pracovník průběžně během dne další oznámení, podněty, žádosti – obvykle písemné povahy, které je nutno následně také zpracovat. Ten den to příkladně byly:
- oznámení jiřického vězně na podezření z protiprávního jednání spoluvězně
- příkaz k předvedení osoby k soudnímu jednání na soud Praha-východ
- celkem 4 žádosti od okresních soudů v Nymburce, Praze-východ, či Třebíči o podání zpráv k pověsti osob
- celkem 2 soudní žádosti o doručení písemností osobám

<p style="text-align: justify;">… tak to byl exkurz do jednoho běžného pracovního dne policistů, kteří mají na starosti bezpečnost občanů na Milovicku a Lysecku.
 Věříme, že svoji práci odvádíme kvalitně a občané se díky tomu můžou cítit bezpečně. <p style="text-align: justify;">