Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Lidé mají o práci policisty zájem!

V rámci Středočeského kraje probíhá výběrové řízení do služebního poměru k Policii ČR formou víkendového „náborového kempu“. Do tohoto kurzu jsou zařazeni ti uchazeči, kteří úspěšně absolvují první kolo psychotestů.  Zde dále pokračují  v testování svých fyzických a dalších psychických předpokladů nepostradatelných pro výkon služby.

První víkend v únoru patřil celkem 26ti uchazečům. Po příjezdu do Školního policejního střediska v Sadské nejprve proběhlo přivítání účastníků a pak se skupina přesunula do místní tělocvičny. Policejní bojaři kurz zahájili testem fyzické způsobilosti. Ta se skládá ze čtyř disciplín,  v každé z nich je potřeba splnit minimální počet bodů.

Po fyzických testech se skupinka přesunula k policejním psychologům. Následovaly osobní pohovory, písemné testy, ale i společné aktivity pod odborným psychologickým dohledem a vedením.

Celý víkend jsou účastníci zapojování do fyzicky náročných, ale i méně náročných disciplín, a to jak jednotlivě, tak ve skupinkách, protože pro práci u Policie ČR je důležitá jak osobní odpovědnost, tak práce v týmu. Vždy na ně „dohlíží“ psychologové, kteří tak sbírají podklady k vyhodnocení osobnostních předpokladů daného jedince. V noci se skupinka pod dohledem instruktorů vydává na tzv. noční bojovku.

Neděle je v rámci náborového kempu zaměřena spíše na dozjištění psychické způsobilosti osob. Poté následuje již celkové vyhodnocení výsledků. V  tomto konkrétním kempu uspělo celkem 15 uchazečů. Tito strávili v Sadské ještě jednu noc a druhý den absolvovali nutná zdravotní vyšetření. Bez těchto by nemohli být k policii přijati.

Pokud jsou někteří uchazeči vyřazeni z výběrového řízení z důvodu neúspěchu  z testů fyzické způsobilosti, tyto mohou po dohodě s policejním instruktorem opakovat. Bojař jim poskytne i potřebné rady, na jaké aktivity se zaměřit a jak trénovat, aby u příštích fyzických testů uspěli.

Kdo byl vyřazen z důvodu absence potřebných psychologických předpokladů, ani ten neztrácí šanci stát se policistou. Za rok, maximálně za dva si tuto nutnou podmínku pro přijetí může splnit.

Nejste zcela rozhodnuti stát se policistou? Přijďte a zkuste to! Pokud se o to ani nepokusíte, později můžete litovat…kdykoliv v průběhu řízení můžete toto bez udání důvodů  ukončit.

Ale pozor! Pokud vše splníte, budete přijati do služebního poměru a po uplynutí půlroční zkušební doby vám bude jednorázově vyplacen náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun!

CO K TOMU JEŠTĚ DODAT? PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!